Vi hjälper privatpersoner och företagare med försäkrings- och placeringsbehov

Vi samarbetar med de flesta stora Svenska försäkringsbolag. Vi kan hjälpa dig med att ta fram lösningar efter dina behov. Vi kan skapa en portfölj där risk, likviditet och tidshorisont styr valet av produkter.

Ett långsiktigt förtroende från våra kunder

Våra kunder värdesätter god service och en regelbunden uppföljning. Vår tanke är därför att vara en löpande naturlig del av din vardag. Du väljer själv hur deltagande du ska vara i placeringsprocessen. Tack vare vår erfarenhet och kunskap kan du känna dig trygg att lämna över ansvaret till oss – men om du har intresset så får du gärna vara delaktig.

En skräddarsydd lösning utifrån dina önskemål

Vi börjar med att tillsammans med dig ta reda på vad som är målet med placeringen, och vad som är det viktiga. Oavsett om det handlar om placeringar i tjänstepensioner, försäkringar, fonder eller någon annan typ av placering så skräddarsyr vi lösningarna efter dina behov.

Tillsammans lyckas vi alltid bäst

Vi börjar med att tillsammans med dig ta reda på vad som är målet med placeringen, och vad som är det viktiga. Oavsett om det handlar om placeringar i tjänstepensioner, försäkringar, fonder eller någon annan typ av placering så skräddarsyr vi lösningarna efter dina behov.