Investum hjälper dig att välja framgångsrika försäkrings- och placeringslösningar

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa både företag och privatpersoner med att hitta framgångsrika försäkrings- och placeringslösningar.

En aktiv och kostnadseffektiv förvaltning

För att du som kund ska känna dig helt trygg hos oss står vår verksamhet under tillsyn av Finansinspektionen. Marknaden för försäkrings- och placeringslösningar är ett område i snabb utveckling. Vi analyserar därför marknaden löpande och är mycket aktiva med att uppdatera våra kunder kring de nya möjligheter som uppstår.

Mångårig erfarenhet och nöjda kunder

Alla våra rådgivare har en lång erfarenhet av att hjälpa privatpersoner och företag att hitta bra lösningar som passar just deras behov och situation. Kontakta oss för mer information och hur vår lösning skulle se ut för dig.

Investum AB står under tillsyn av Finansinspektionen

Investum står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Se vårt tillstånd från Finansinspektionen här.

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM
Tfn: 08-787 80 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Svenska försäkringsmäklares förening

Investum står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Se vårt tillstånd från Finansinspektionen här.

Investum och dess rådgivare är anslutna till SFM (Svenska försäkringsmäklares förening). SFM är en branschorganisation för försäkringsmäklare som arbetar för att upprätthålla god mäklarsed och en yrkesskicklig  kår av mäklare som tillvaratar uppdragsgivarens intressen gentemot leverantörsbolagen.

SFM ser till att anslutna mäklare har godkänd utbildning, har en tillfredsställande ansvarsförsäkring och är registrerad vid Finansinspektionen.

Läs mer på www.sfm.se.