Investum AB står under tillsyn av Finansinspektionen

Investum står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Se vårt tillstånd från Finansinspektionen här.

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM
Tfn: 08-787 80 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se