Investum AB står under tillsyn av Finansinspektionen

Investum står under tillsyn av Finansinspektionen vilken är den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Se vårt tillstånd från Finansinspektionen här.

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 STOCKHOLM
Tfn: 08-787 80 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Rådgivning

Vi gör en noggrann analys av ett flertal försäkringsavtal och försäkringsprodukter för att du som kund ska få en  försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Investum har genomgått  utbildningar samt besitter kunskap och erfarenhet i enlighet med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet.

Bolagsregistrering

För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkringsförmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Investum är registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelar samt investeringsrådgivning om fondandelar.

Bolagsverket
851 81 SUNDSVALL
Tfn: 060-18 40 00
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

Ersättning

Investums ersättning för försäkringsförmedlingen utgörs av provision från försäkringsgivaren och/eller av ett avtalat arvode. Storleken på ersättningen varierar beroende på vilken försäkringsprodukt samt försäkringsgivare du som kund väljer att placera din premie/kapital i. Uppgift om priset för försäkringsförmedlingen erhåller du i samband med rådgivningen. Om du vill ha mera information ber vi dig kontakta din försäkringsförmedlare på Investum.