Svenska försäkringsmäklares förening

Investum och dess rådgivare är anslutna till SFM (Svenska försäkringsmäklares förening). SFM är en branschorganisation för försäkringsmäklare som arbetar för att upprätthålla god mäklarsed och en yrkesskicklig  kår av mäklare som tillvaratar uppdragsgivarens intressen gentemot leverantörsbolagen.

SFM ser till att anslutna mäklare har godkänd utbildning, har en tillfredsställande ansvarsförsäkring och är registrerad vid Finansinspektionen.

Läs mer på www.sfm.se.